Müşterek ne demek?

Müşterek ne demek?

Müşterek nedir?Arapça kökenli, bölündüğü zaman anlamı ortaya çıkan kelimelerden. M-üşterek: İştirak’tan geliyor.Müşterek: Beraberce yapılan, iştirak edilen, ortak, birlik. Müşterek cümle içinde: 1- Hayat müşterektir. Bugün sen ona el uzatırsın, yarın o sana el uzatır. 2- Apartman önündeki mama kaplarının kırılması, hepimizin müşterek sorunudur, yenilerini alacağız. 3- Müşterek sorunları kişilerin kendi başına çözmeye çalışmaları gereksiz yorgunluk verir. Herkesin çorbada tuzu olmalı.