Türk edebiyatında ilk gazete ve dergiler nelerdir?

İlk resmi gazete: Takvim-i Vekayi
İlk yarı-resmi gazete: Ceride-i Havadis
İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval
İlk dergi: Servetifünun
İlk çocuk dergisi: Mümeyyiz
İlk mizah dergisi: Diyojen
En uzun ömürlü dergi: Varlık

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

servetsayginoglu

Yazarlık hayatına 2011 yılında Kafka’ya hayranlığı üzerine “Bir Kafes Kuş Aramaya Çıkmış” adlı kitabıyla başlamış, şu anda “Sana Güvenmiştim” kitabına kadar 7 eser yayımlamıştır. Saygınoğlu, şu anda kişisel ve toplumsal konular üzerine hem yazılı hem de video türü içerikleri üretip sunmaktadır.